بایگانی‌های تغییرات | برخط با تکنولوژی x2web

کناره‌گیری مدیرعامل نوکیا از سمت خود؛ تغییرات بزرگی در راه است

کناره‌گیری مدیرعامل نوکیا از سمت خود؛ تغییرات بزرگی در راه است

Rajeev Suri، پس از یک دهه فعالیت به عنوان مدیرعامل نوکیا سکان هدایت غول مخابراتی را به دیگران خواهد سپرد. کناره گیری وی از این سمت پس از انتشار گزارشی صورت گرفته است که به احتمال ادامه مطلب